สำนักงานใหญ่

ญี่ปุ่น

สำนักงานใหญ่ในโตเกียว

  โทร. +66(0)2-062-9351

  แฟกซ์. +66(0)2-062-9338


 

สำหรับ 8 สาขาดังต่อไปนี้

 

  ฮอกไกโด

  โทโฮคุ

  ชูบุ

  คันไซ

  ชิโกะคุ

  คิวชู

  ชูโงะคุ

  โฮคุริคุ

ทั่วโลก

 
  • ไต้หวัน : สำนักงานตัวแทนไต้หวัน
  • เกาหลี : สำนักงานตัวแทนเกาหลี
  • จีน : ไชน่า ชิโยดะ เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
  • เม็กซิโก : ชิโยดะกูมิ ดี เม็กซิโก เอส.เอ ดี ซี.วี.
  • ไทยแลนด์ : สาขาไทยแลนด์
img