เครื่องจักรและอุปกรณ์

ตั้งแต่มอเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์อื่น ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์ส่งกำลังเช่น โซ่และเกียร์ จนไปถึงอุปกรณ์เอนกประสงค์
สำหรับทุกสาขาอุตสาหกรรม ชิโยดะในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของรากฐานนี้มีความสำคัญเพียงใด
จึงจัดหาอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆสำหรับลูกค้าแต่ละราย

Jole Healing system

เราขอแนะนำระบบทำความร้อน Joule สำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร ระบบทำความร้อน Joule หรือที่รู้จักในชื่อ Resistive Heating เป็นกระบวนการนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนผ่านเข้าไปยังอาหารได้อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ และฆ่าเชื้อในเวลาอันสั้น

img